Kontakt

Gospelkören His Master’s Noise

Besöksadress: Högbergsgatan 22, 00130 Helsingfors

E-postadress: info.hismastersnoise@gmail.com

Dirigenter:  Simon Djupsjöbacka och Elna Romberg

Ordförande: Marianne Ahola

Bankkonto: NORDEA 215318-18581