Vill du vara med?


Foto: Pauli Rouvinen

Vill du börja sjunga i His Master’s Noise? His Master’s Noise tar vanligen in nya sångare i början av varje termin, i september och i januari. Körår 2015-2016 togs nya sångare in endast i september 2015. Ta gärna kontakt per e-post info.hismastersnoise(a)gmail.com ifall du har frågor. Välkommen med!