Historia

2019-2020 Verksamhetsårets första övningsveckoslut ordnades 27–29.9 på Sjömansro i Lappvik. I samband med körhelgen hölls körens årsmöte på söndagen den 29.9. Patrik Bussman återvaldes som ordförande. Då intresset var stort för de övriga styrelseplatserna ordnades ett slutet val. Under höstterminen deltog kören i Andreaskyrkans gudstjänst den 24.11. Körens egen julkonsert ’Happy Holidays’ hölls den 4.12. i Andreaskyrkan.  Höstterminens höjdpunkt var deltagandet i Decemberkväll. En televiserad julkonsert i Kulturhuset med kända artister från Finland och Sverige. Kören fick uppträda med bland annat Alexander Lycke, Emma Klingenberg och Tomas Ledin. 

Vårterminen  inleddes den 14.1 med övning och insjungning av nya korister. Verksamhetsårets andra körhelg skulle ordnas den 13-15 mars 2020 på Sjömansro i Lappvik med deltagande Betelförsamlingens gudstjänst i Karis men på grund av den snabbt spridande coronapandemin ställdes det in.  Samtidigt beslöts också de normala tisdagsövningarna att upphöra tillsvidare. Det stora projektet för våren blev en videoinspelning av sången ’My Life is in Your Hands’ av Kirk Franklin. Koristerna bandade in sin stämma och en video hemma. Detta material mixades och klipptes sedan ihop till en video som sattes ut på Facebook och YouTube. Videon har fått över 30 000visningar på Facebook och över 6000 visningar på YouTube. Videon har fått mycket positiv respons och har nämnts i tidningar och visades också på AlfaTV. Under vårterminen hölls också några virtuella körövningar via Zoom.Vårterminen avslutades med vårfest och picknick den 12.5, men denna gång på distans via Zoom från olika delar av Svenskfinland. 

2018-2019 Verksamhetsårets första övningsveckoslut ordnades 28–30.9 på Sjömansro i Lappvik. I samband med körhelgen hölls körens årsmöte på söndagen den 30.9. Patrik Bussman valdes till ny ordförande. Simon Djupsjöbacka och Elna Romberg fortsatte som dirigenter och Tommi Jalo som pianist. Till höstterminens program hörde medverkande i Andreaskyrkans gudstjänst den 4.11 som var mycket uppskattad och en julkonsert i Andreaskyrkan den 11.12 med saxofonisten Joonatan Rautio som gästartist. Julkonserten drog fullt hus. Körens julfest ordnades dagen efter julkonserten i Andreaskyrkans ”nya vind”.

Verksamhetsårets andra körhelg ordnades den 15–16.3 Kören övade 2 dagar i Pop-och Jazz konservatoriets utrymmen vid Arabia. Den 28.4 deltog en stor del av kören i en missionskonsert (Joyful Noise) i Johanneskyrkan tillsammans med Furahakören. Vårterminens höjdpunkt var en turné till Vasa den 24–26.5. En stor konsert ordnades lördagen den 25.5 på Vasa övningsskola tillsammans med Wasa Gospel i ledning av Emma Wallin Flottorp. På söndagen före avresan mot Helsingfors deltog HMN i en gudstjänst tillsammans med Tomas Koskinen och kören Ichtys i den fullsatta Elim-kyrkani Korsholm. Vårterminen avslutades med den traditionsenliga vårpicknickenden 28.5, men på grund av regnigt väder denna gång inomhus i Andreaskyrkan.

2017-2018 Terminsstart med insjungning för nya korister hölls 5.9.2017. Årsmötet hölls den 22.10 på gymnasiet Lärkan i samband med en heldags övning. Niina Kallio valdes som ordförande för verksamhetsåret 2017–2018. Drygt hälften av koristerna deltog i Ålands Gospelfest i Mariehamn som hölls 27-29.9.2017. Den 5.11.2017 uppträdde kören på evenemanget ”Sjung för världen” i Andreaskyrkan med Peter Östman som talare. Julkonserten ”Noisig Advent” hölls den 5.12.2017 i Andreaskyrkan. Ingen gästartist men körsångerna varvades med inslag från flera små ensembler. Den 12.12.2017 hölls körens egen julfest med julgröt, utdelning av körens vandringspris ”Sparven” samt stämningsfull samvaro. 

Vårterminen körde igång den 9.1.2018 med fokus på körens stundande 30 års jubileum. Jubiléet var ett samarbete med His Master’s Noise systerkör Amigo Choral. Det ordnades två gemensamma övningar den 6.3.2018 och 24.4.2018 i Andreaskyrkan. Den 16-18.3.2018 hölls en kör helg i huvudstadsregionen. Lördagen den 17.03.2018 åkte kören till Sibbo och övade i församlingens utrymmen. På kvällen gav kören en konsert vars intäkter gick till insamlingen Gemensamt Ansvar.

Den 5.5.2018 hölls en övningsdag i Andreaskyrkan för alla sångare som ville sjunga med i jubileumskören. Dagen avslutades med en jubileumsfest på Grundskolan Norsen, Unionsgatan 2. Den 6.5.2018 hölls konserterna ”30 Years of Noise” på Svenska Teatern tillsammans med systerkören Amigo Choral. Konserterna avslutades med ett framträdande av jubileums-kören, som bestod av tidigare och nuvarande korister. Jubileumskören bjöd på smakprov från His Master’s Noise repertoar och leddes av körens nuvarande och tidigare dirigenter Sören Lillkung, Tomas Höglund, Simon Djupsjöbacka och Elna Romberg och ackompanjeras av ett band med finländska toppmusiker. Den 15.5.2018 hölls körens traditionella vår picknick i Observatoriebergets park. Den 17.5.2018 uppträdde en del ur kören på Andreaskyrkans matutdelning.

2016-2017 Årsmötet inför verksamhetsår 2016–2017 hölls den 1.10 på Sjömansro i Hangö i samband med höstens kör helg. Lukas Hammarström omvaldes som ordförande för 2016–2017. Under hösten medverkade kören på en Israel-gudstjänst i Andreaskyrkan. Julkonserten ”Christmas is Here” hölls den 12.12 i samarbete med sångaren Samuel Ljungbladh och pianisten Daniel Stenbaek. Andreaskyrkan var fylld till brädden med besökare; ca.400 pers. Kvällen efter konserten hölls körens egen julfest, med julgröt, karaoke, improviserad dans och violinmusik som framkallade tårar av flera sorter.

Vårens första evenemang var Gospel Flow-helgen17-19.3, ledd av amerikanske gospelsångaren Ray Sidney. Masskören som deltog i helgens program bestod främst av His Master’s Noise och Furahakören, men många andra körer var representerade. Masskören gjorde en flashmob i Kampens köpcentrum på lördagen och en konsert i Gamla Kyrkan på söndagen den 19.3.

Den 6–7.5 ordnade kören en turné i Estland. Båten till Estland gick tidigt på lördag morgon, och den första konserten hölls i Saalem i Tartu på kvällen. På söndag morgon uppträdde kören på gudstjänst i Oleviste Kirik i Tallinn och tog båten hem på eftermiddagen. Vårkonserten hölls följande tisdag, den 9.5 i Andreaskyrkan. Gästartisterna Tove och Jukka Leppilampi framförde några egna alster och medverkade också i en del av körens sånger. Den 16.5 avslutades körsäsongen med en picknick i Observatoriebergets park.

2015-2016 Kören höll i början av terminen ett övningsveckoslut i Andreaskyrkan, utan övernattning. Årsmötet inför verksamhetsår 2015–2016 hölls den 27.9 i Betania i Sibbo. Efter årsmötet hade kören en välgörenhetskonsert i Topeliussalen. Lukas Hammarström valdes som ordförande för 2015–2016. Den 5.12 gjordes höstterminens satsning Joyful. Konsertkvällen bestod av två föreställningar där HMN uppträdde tillsammans med vokalistgruppen Romberg i Andreaskyrkan. Dagen efter (6.12) ordnade kören en gospelbrunch i Andreaskyrkan i samband med självständighetsdagens gudstjänst. Den 16.12 uppträdde HMN på en adventsgudstjänst i Esbo.

Våren 2016, 13.2 sjöng HMN på gudstjänst i Kyrkslätts kyrka. 18–20.3 ordnades en kör helg på Topeliusskolan i Tölö. Under helgen låg fokuset på stämövning och koreografi inför den stora vårkonsert Noise@Svenskis. Konserten ordnades den 2.4 på svenska teatern med den norske artisten Ole Borud. Utöver HMNs och Oles uppträdande fick publiken också höra Elna Rombergs egna sånger. Kören gjorde bakgrundssång till flera av både Oles och Elnas sånger. Också denna konsert hölls i två föreställningaroch drog många nöjda lyssnare.I samband med Petrus’ församlingshelguppträdde HMN på gudstjänst i Södra Haga kyrka den 16.4. Den 7.5 uppträdde HMN och Elna Romberg på en välgörenhetskonsertpå Grand i Borgå tillsammans med artisterna Siri Widestam och Jannike Sandström. Kören uppträdde med egna sånger såväl som bakgrundssång. Verksamhetsåret avslutades med picknick i Observatoriebergets park den 10.5. För de som hade anmält sig till körresan till USA fortsatte övningarna genom maj och juni. Den 7.6 övade vi tillsammans med Daniel Stenbaek (Sverige), som var reseledare under USA-resan.

Sommaren 2016 den 23 juni bar det av mot Chicago. Med reseledare, chaufförer, musiker och hedersgäster inräknade var det trettio personer som begav sig till USA. 

Gospelkonsertplansch_25_04_2015 2014-2015 Körens första övningsveckoslut ordnades 5­–6.9 i Andreaskyrkan i Helsingfors samt 7.9 i Mattlidens skola i Esbo. I samband med söndagens övning höll HMN årsmöte. Vid mötet valdes Maria Helander till körens nya ordförande. Som dirigenter fortsatte Elna Romberg och Simon Djupsjöbacka. Höstens stora projekt uppfördes redan 20–21.9 i form av två konserter tillsammans med gospelsångaren Samuel Ljungblahd, gospelpianisten Daniel Stenbaek och gospelkören Higher Ground i Arabiasalen vid Pop & Jazz -konservatoriet, samt en konsert på Grand i Borgå med HMN, Samuel Ljungblahd och vokalgruppen Romberg. Julkonserten CHRISTMAS with His Master’s Noise framfördes 13.12 i Andreaskyrkan.

Körens andra övningsveckoslut ordnades 13–15.3 på Lärkkulla i Karis. Under körhelgen spelade kören in stämmor i Lärkkullas studio till dirigent Elna Rombergs kommande debutskiva. 17.3 gästades HMN av Ray Sidney; gospelmusiker och körledare från Los Angeles. HMN genomförde en efterlängtad konsertturné i Österbotten 25–26.4. Kören besökte Betania i Jakobstad där en konsert hölls tillsammans med vokalgruppen Mrs Bighill Singers och därefter Vasa där HMN deltog i Sions gospelgudstjänst tillsammans med Ichtys och Ichtys Kids. Vårterminen avslutades med vårkonsert i Andreaskyrkan 9.5. Planeringsarbetet för finansiering av HMNs kommande körresa till USA, i juni 2016, startades upp under våren 2015.

150421_dvd2013-2014 Körhelg på Soltorp i Borgå i september. 27-29.9 Gospelhelg med Gerald T. Smith i Helsingfors tillsammans med Johannes församling, Domkapitlet, Kyrkans Ungdom och Lärkkulla. Konserter i Tempelplatsens kyrka och Johanneskyrkan. Konserten bandades och sändes på radio. HMN gjorde även en mindre konsert i Kampens köpcentrum tillsammans med Smith och kören Baltic Gospel Singers. Kören medverkade därtill med Smith i tv-programmet Min Morgon. I oktober deltog HMN i en tv-gudstjänst i Andreaskyrkan, vilken sändes i januari 2014 på YLE5, och i en allsångskväll i Borgå Domkyrka. 16.11-4.12 åkte kören iväg på en efterlängtad Gospelturné till Sydafrika. Konserter och mindre framträdande gavs i Johannesburg, Drakensberg, Port Elizabeth, Oudtshoorn, Montagu, Ashton, Paarl, Kapstaden. Hemma igen hölls julkonsert den 15.12 på järnvägstorget i Helsingfors, till förmån för Finska Missionssällskapet.

Homecoming-konsert 8.2.2014 i Andreaskyrkan i Helsingfors med berättelser från Sydafrikaturnén. Samtidigt skivrelease för live-dvd:n His Master’s Noise & By Grace – Live in Helsinki från 25-årsjubileumskonserten våren 2013. Besök av Ray Sidney (USA) vid körövning i mars. Gemensamt Ansvar-konserter i Sibbo kyrka och Matteus kyrka i Helsingfors. 9-11.5 Sverigeturné. Konsert i Centrumkyrkan i Sundebyberg tillsammans med gospelkören By Grace och medverkade i Klara Kyrkas gudstjänst.

130405_plansch2012-2013 Den 16.11 konsert tillsammans med Elna and the Falsettos i Arabia i Pop-jazz-konservatoriet. 12.12 Julkonsert tillsammans med vokalgruppen Romberg i Andreaskyrkan i Helsingfors. Medverkan i Andreaskyrkans söndagsgudstjänst enligt tradition. 16.3 konsert i Munksnäs kyrka under Kyrkhelg i Syd som arrangeras av förbundet Kyrkans Ungdom. Körhelg i april på Soltorp i Borgå. 10.4 uppträdande med två låtar på Kulturfondens utdelningsfest i Nationaloperans foajé i Helsingfors. En grupp från kören deltog i Gospelsoul 2013 i Vasa och Jakobstad i april. Den 5.5.2013 framfördes två 25-årsjubileumskonsert på Svenska Teatern i Helsingfors tillsammans med gospelkören By Grace från Stockholm, ledd av pianisten Daniel Stenbaek. HMN gav ut ett magasin samt en bilaga i Kyrkpressen för att ge kören och Sydafrikaresan synlighet.

2011-2012 Välgörenhetskonsert för Afghanistan i Andreaskyrkan och medverkan i Tuomasmessu i Agricolakyrkan i oktober. Den 10.12 Julkonsert i Andreaskyrkan. I februari medverkade kören i FDUV:s konsert Vingar som uppfördes i Tempelplatsens kyrka. Körhelg hölls i mars och därpå följde konserter i Thomaskyrkan och Munksnäs kyrka, som en del av Kyrkhelg i syd ordnat av bl.a. Kyrkans Ungdom. Gemensamt Ansvar‐konsert i april i Sibbo. 18‐20.5 Stockholmsturné med konsert i St. Klara kyrka i Stockholm och en del spontana torgframträdanden à capella i Gamla stan. Dirigenter Simon Djupsjöbacka och Elna Romberg.

HMNCD03_bookletv22010-2011 Körhelg i oktober på Sjömansro utanför Hangö.  Niklas Holmgård valdes till ny ordförande. Kören medverkade i Keswickmötet i Missionskyrkan i Helsingfors. Den 6.11.2010 framfördes skivreleasekonsert av Depend on Him på Alexandersteatern i Helsingfors. I november och december åkte HMN på turnén Gospel i Advent! med Vokalgruppen Romberg och besökte Sion i Vasa, Runebergssalen i Jakobstad, Grand i Borgå och Ekenäs kyrka i Raseborg. Vårens körhelg hölls i mars i Thomaskyrkan i Helsingfors med temat rytmik tillsammans med Martina Hägg. I april gjordes en mindre turné till Åbo under namnet Be Glorified. Konsert i Mikaelskyrkan tillsammans med KU:s Gospelkör och därefter medverkan i Åbo Svenska Församlings gudstjänst i Henrikskyrkan. Vårkonserten Footprints gavs den 6.5 i Filadelfiakyrkan i Helsingfors.

2009-2010 Körhelg i september på Hangonniemen Kristillinen Opisto. I oktober medverkade HMN med sång under Keswick-mötet i Filadelfiaförsamlingen.  Den 29.11 hölls julkonsert i Andreaskyrkan tillsammans med Vokalgruppen Romberg. I januari framfördes en konsert i Karis kyrka i anslutning till Ungdomens Kyrkodagar (UK). Den 16.2 gavs en liten konsert med fastetema i Andreaskyrkan. Under året övades det intensivt för inspelningen av körens tredje skiva. Finlsipningen av skivrepertoaren gjordes under körhelgen i mars tillsammans med Mikael Svarvar och Heidi Storbacka. Kören uppträdde i samband med detta på Filadelfiaförsamlingens möte. Inspelningen av skivan gjordes under fyra dagar i april och maj i Master Recording Studio i Esbo.

2008-2009 I augusti ordnades Stockholm Gospel Festival där kören gick på konserter, deltog i workshops och i masschoir-uppträdanden på Sergels Torg och i Filadelfiakyrkan. Väl hemma hölls körhelg i september på Valkealan Kristillinen Kansanopisto. Verksamhetsårets höjdpunkt var His Master’s Noises 20-årsjubilum. Jubileet firades med konsert den 1.11.2008 på Svenska Teatern i Helsingfors i november. Tidigare och nuvarande sångare som deltog i konserten samlades efteråt till festmiddag. I samband med körens 20-årsjubileum utkom boken ”Ett Herrens oljud! – Tjugo år med His Master’s Noise”. (Boken kan fortfarande beställas per mail.)  Kören medverkade i Adventsgudstjänst i Esbo domkyrka. I januari åkte HMN till Jakobstad och framförde konserten Midvintergospel tillsammans med Jakob Gospel, samt deltog vid en gudstjänt i Elimkyrkan i Kvevlax. Under våren medverkade kören vid ett par gudstjänster i Andreaskyrkan och i en musikgudstjänst i Filadelfia-församlingen. Den traditionella vårkonserten ordnades den 8.5 i Esbo domkyrka. Kören deltog i maj i gospelfestivalen Go Gospel Vasa 2009. Masskören leddes av bl.a. Cythia Nunn (USA) och Mikael Svarvar. Dirigent Simon Djupsjöbacka och ny ordförande Anne-Mie Söderlund.

2007-2008 Körveckoslut i september på Valkealan Kristillinen Kansanopisto som avslutades med en sångkväll i Sibbo arrangerad av Sibbo svenska församling. Den 12.10 medverkade kören i ett kvällsmöte under Keswick-mötesdagarna som arrangerades av Stiftelsen för det andliga livets fördjupande i Gamla kyrkan. Under året medverkade kören i ett flertal gudstjänster i Andreaskyrkan, Gamla kyrkan, Johanneskyrkan och Vapaakirkko. Kören deltog även i Röda Korsets välgörenhetskonsert i Andreaskyrkan, samt  Filadelfiaförsamlingens välgörenhetskonsert Betong och Sång i Gamla kyrkan. Körveckoslut i april på Turun Kristillinen Opisto.  Vårkonsert 3.5 i Tyska kyrkan tillsammans med Finska Missionssällskapets svenskspråkiga kör Furaha. Fram till januari 2008 deltog flera korister i musikalen The Sound of Music på Svenska Teatern, Helsingfors. Dirigent Simon Djupsjöbacka och ordförande Linda Haglund.

2006-2007 Flera korister deltog i musikalen The Sound of Music på Svenska Teatern i Helsingfors.

2005-2006 Körveckoslut på Valkealan Kristillinen Kansanopisto. Kören medverkade i
Kyrkomusikdagarna i Esbo och julkonserten hölls i Alphyddans kyrka tillsammans med Blessed Mess från Vasa. Kören åkte till Stockholm Gospel Festival på våren och fick massvis med inspiration. Kören medverkade i gudstjänster i Andreaskyrkan och Johanneskyrkan samt uppträdde i internationella församlingens gudstjänster. Ett tiotal korister medverkade också i Higher Ground-konserten på Savoyteatern under våren.

2004-2005 Resa till Mariehamn i september. Körveckoslut med egen konsert och medverkan i gudstjänst i Mariehamns kyrka, St. Göran. Kören uppträdde på Erikssons personaljulfest i Tempelplatsens kyrka. Den egna julkonserten hölls i Sibbo kyrka. I februari samarbetade kören med Blessed Mess och åkte på turné till Vasa och Nykarleby. Egen vårkonsert gavs den 6.5 i Gamla kyrkan i Helsingfors. Kören samarbetade med musikerna Joonatan Rautio, Anssi Växby, Topi Kurki, Tuukka Aitaaho och Stefan Lindblom. Dirigent Djupsjöbacka, ordförande Linda Haglund och koristen Niina Kallio medverkade i Radio Vegas program Musik från
sydkusten.

2003-2004 Innan den egentliga terminen började medverkade gamla och nya korister i Andreaskyrkans 10-årsjubileum under Tomas Höglunds ledning. Simon Djupsjöbacka tog över som körens dirigent när verksamhetsåret inleddes och byte av dirigent ledde till generationsbyte. Körveckoslut i Ryttylä och konsert på första advent i Kristuskyrkan. Kören deltog i en välgörenhetskonsert för Tölö barnhem och i Andreaskyrkans påskmusikal.

2002-2003 Körveckoslut i Helsingfors. Skivrelease för All We Wanna Do med konsert i Esbo kyrka. Kyrkan fylldes till bristningsgränsen. Välgörenhetskonsert under Ungdomens Kyrkodagar (UK) i januari i samband med FMS:s Pula-kampanj. Körhelg i mars i Åbo på Turun kristillinen opisto och kören sjöng i Åbo svenska församlings gudstjänst. Senare på våren hölls en Pula-konsert tillsammans med Jukka Leppilampi i Tempelplatsens kyrka och kören medverkade i kampanjen också under Kyrkodagarna i Helsingfors. Kören deltog även i FST:s sångprogram Fångad av en sång som spelades in i Borgå.

2001-2002 Kören spelade in sin andra skiva; All We Wanna Do.

2000-2001 Ny dirigent: Tomas Höglund. Kören deltog i Unicefs tv-gala i Mässcentret samt i Kyrkomusikfestivalen i Borgå. Kören medverkade också i festgudstjänsten i Tempelplatsens kyrka där Bibel 2000 togs i bruk och jubelåret inleddes. Gudstjänsten sändes på tv.

1998-1999 Körresa till Polen. Psalmprojekt inklusive turné till Österbotten. Kören medverkade i en välgörenhetsgala i  samband med Ansvarsveckan. Konserten sändes på MTV3. På konserten sjöng kören med Blues Mama Brown Sugar Dixon samt Heikki Hela och Arja Koriseva.

1997-1998 Kören medverkade hela året i musikteaterföreställningen Topelius! på Svenska Teatern i Helsingfors.

1996-1997 Kören medverkade i en radiogudstjänst med Lukas församling. Konsert i Kotka.

1995-1996 Välgörenhetskonsert till förmån för De utvecklingsstördas väl. Körresa till Ryttylä, Lahtis, Koli och Pieksämäki. Konserter på Nuorten kesätapahtuma i Lahtis och Kyrkans Ungdoms (KU) musik- och familjeläger i Pieksämäki.

1994-1995 Kören medverkade i en tv-gala som samlade in pengar för cancersjuka barn, vilken spelades in på Svenska Teatern i Helsingfors. Kören sjöng tre sånger, varav en med Peter Jöback. Under året gjorde kören även en konsertturné till Österbotten.

1993-1994 Malin Storbjörk tog över dirigentansvaret för kören. Kören inbjöds till Bryssel av den kristna arbetarorganisationen DAKAB i Belgien. Uppträdande i Le Palais des Beaux-Arts i Bryssel. Kören medverkade på skivan Black on the Rock som arrangerades och producerades av Jouko Kantola.

1992-1993 Konserter med Tommy Körberg i Ekenäs och Helsingfors. Kören medverkade i det norska sångspelet Visst ska våren komma. Körresa till Stockholm. Kören uppträdde tillsammans med Anders Glenmark i TV-programmet Nattspel.

1991-1992 Skivinspelningar av körens första skiva; Alive!. Resa till Holland där kören deltog i Christian Artists Europe-seminariet. På vägen hem konsert i Lüneburg i Tyskland.

1990-1991 Kören medverkade i performancen Voice 2000. Körresa till Leningrad. Samarbete med Johanna Almark, Ami Aspelund, Jukka Leppilampi och Birthe Wingren.

1988-1989 Kören grundades av bl.a. Sören Lillkung. Lillkung fungerade som körens dirigent de första åren. Körresa till Tallinn.

Annons