Historia

Gospelkonsertplansch_25_04_2015 2014-2015 Körens första övningsveckoslut ordnades 5­–6.9 i Andreaskyrkan i Helsingfors samt 7.9 i Mattlidens skola i Esbo. I samband med söndagens övning höll HMN årsmöte. Vid mötet valdes Maria Helander till körens nya ordförande. Som dirigenter fortsatte Elna Romberg och Simon Djupsjöbacka. Höstens stora projekt uppfördes redan 20–21.9 i form av två konserter tillsammans med gospelsångaren Samuel Ljungblahd, gospelpianisten Daniel Stenbaek och gospelkören Higher Ground i Arabiasalen vid Pop & Jazz -konservatoriet, samt en konsert på Grand i Borgå med HMN, Samuel Ljungblahd och vokalgruppen Romberg. Julkonserten CHRISTMAS with His Master’s Noise framfördes 13.12 i Andreaskyrkan.

Körens andra övningsveckoslut ordnades 13–15.3 på Lärkkulla i Karis. Under körhelgen spelade kören in stämmor i Lärkkullas studio till dirigent Elna Rombergs kommande debutskiva. 17.3 gästades HMN av Ray Sidney; gospelmusiker och körledare från Los Angeles. HMN genomförde en efterlängtad konsertturné i Österbotten 25–26.4. Kören besökte Betania i Jakobstad där en konsert hölls tillsammans med vokalgruppen Mrs Bighill Singers och därefter Vasa där HMN deltog i Sions gospelgudstjänst tillsammans med Ichtys och Ichtys Kids. Vårterminen avslutades med vårkonsert i Andreaskyrkan 9.5. Planeringsarbetet för finansiering av HMNs kommande körresa till USA, i juni 2016, startades upp under våren 2015.

150421_dvd2013-2014 Körhelg på Soltorp i Borgå i september. 27-29.9 Gospelhelg med Gerald T. Smith i Helsingfors tillsammans med Johannes församling, Domkapitlet, Kyrkans Ungdom och Lärkkulla. Konserter i Tempelplatsens kyrka och Johanneskyrkan. Konserten bandades och sändes på radio. HMN gjorde även en mindre konsert i Kampens köpcentrum tillsammans med Smith och kören Baltic Gospel Singers. Kören medverkade därtill med Smith i tv-programmet Min Morgon. I oktober deltog HMN i en tv-gudstjänst i Andreaskyrkan, vilken sändes i januari 2014 på YLE5, och i en allsångskväll i Borgå Domkyrka. 16.11-4.12 åkte kören iväg på en efterlängtad Gospelturné till Sydafrika. Konserter och mindre framträdande gavs i Johannesburg, Drakensberg, Port Elizabeth, Oudtshoorn, Montagu, Ashton, Paarl, Kapstaden. Hemma igen hölls julkonsert den 15.12 på järnvägstorget i Helsingfors, till förmån för Finska Missionssällskapet.

Homecoming-konsert 8.2.2014 i Andreaskyrkan i Helsingfors med berättelser från Sydafrikaturnén. Samtidigt skivrelease för live-dvd:n His Master’s Noise & By Grace – Live in Helsinki från 25-årsjubileumskonserten våren 2013. Besök av Ray Sidney (USA) vid körövning i mars. Gemensamt Ansvar-konserter i Sibbo kyrka och Matteus kyrka i Helsingfors. 9-11.5 Sverigeturné. Konsert i Centrumkyrkan i Sundebyberg tillsammans med gospelkören By Grace och medverkade i Klara Kyrkas gudstjänst.

130405_plansch2012-2013 Den 16.11 konsert tillsammans med Elna and the Falsettos i Arabia i Pop-jazz-konservatoriet. 12.12 Julkonsert tillsammans med vokalgruppen Romberg i Andreaskyrkan i Helsingfors. Medverkan i Andreaskyrkans söndagsgudstjänst enligt tradition. 16.3 konsert i Munksnäs kyrka under Kyrkhelg i Syd som arrangeras av förbundet Kyrkans Ungdom. Körhelg i april på Soltorp i Borgå. 10.4 uppträdande med två låtar på Kulturfondens utdelningsfest i Nationaloperans foajé i Helsingfors. En grupp från kören deltog i Gospelsoul 2013 i Vasa och Jakobstad i april. Den 5.5.2013 framfördes två 25-årsjubileumskonsert på Svenska Teatern i Helsingfors tillsammans med gospelkören By Grace från Stockholm, ledd av pianisten Daniel Stenbaek. HMN gav ut ett magasin samt en bilaga i Kyrkpressen för att ge kören och Sydafrikaresan synlighet.

2011-2012 Välgörenhetskonsert för Afghanistan i Andreaskyrkan och medverkan i Tuomasmessu i Agricolakyrkan i oktober. Den 10.12 Julkonsert i Andreaskyrkan. I februari medverkade kören i FDUV:s konsert Vingar som uppfördes i Tempelplatsens kyrka. Körhelg hölls i mars och därpå följde konserter i Thomaskyrkan och Munksnäs kyrka, som en del av Kyrkhelg i syd ordnat av bl.a. Kyrkans Ungdom. Gemensamt Ansvar‐konsert i april i Sibbo. 18‐20.5 Stockholmsturné med konsert i St. Klara kyrka i Stockholm och en del spontana torgframträdanden à capella i Gamla stan. Dirigenter Simon Djupsjöbacka och Elna Romberg.

HMNCD03_bookletv22010-2011 Körhelg i oktober på Sjömansro utanför Hangö.  Niklas Holmgård valdes till ny ordförande. Kören medverkade i Keswickmötet i Missionskyrkan i Helsingfors. Den 6.11.2010 framfördes skivreleasekonsert av Depend on Him på Alexandersteatern i Helsingfors. I november och december åkte HMN på turnén Gospel i Advent! med Vokalgruppen Romberg och besökte Sion i Vasa, Runebergssalen i Jakobstad, Grand i Borgå och Ekenäs kyrka i Raseborg. Vårens körhelg hölls i mars i Thomaskyrkan i Helsingfors med temat rytmik tillsammans med Martina Hägg. I april gjordes en mindre turné till Åbo under namnet Be Glorified. Konsert i Mikaelskyrkan tillsammans med KU:s Gospelkör och därefter medverkan i Åbo Svenska Församlings gudstjänst i Henrikskyrkan. Vårkonserten Footprints gavs den 6.5 i Filadelfiakyrkan i Helsingfors.

2009-2010 Körhelg i september på Hangonniemen Kristillinen Opisto. I oktober medverkade HMN med sång under Keswick-mötet i Filadelfiaförsamlingen.  Den 29.11 hölls julkonsert i Andreaskyrkan tillsammans med Vokalgruppen Romberg. I januari framfördes en konsert i Karis kyrka i anslutning till Ungdomens Kyrkodagar (UK). Den 16.2 gavs en liten konsert med fastetema i Andreaskyrkan. Under året övades det intensivt för inspelningen av körens tredje skiva. Finlsipningen av skivrepertoaren gjordes under körhelgen i mars tillsammans med Mikael Svarvar och Heidi Storbacka. Kören uppträdde i samband med detta på Filadelfiaförsamlingens möte. Inspelningen av skivan gjordes under fyra dagar i april och maj i Master Recording Studio i Esbo.

2008-2009 I augusti ordnades Stockholm Gospel Festival där kören gick på konserter, deltog i workshops och i masschoir-uppträdanden på Sergels Torg och i Filadelfiakyrkan. Väl hemma hölls körhelg i september på Valkealan Kristillinen Kansanopisto. Verksamhetsårets höjdpunkt var His Master’s Noises 20-årsjubilum. Jubileet firades med konsert den 1.11.2008 på Svenska Teatern i Helsingfors i november. Tidigare och nuvarande sångare som deltog i konserten samlades efteråt till festmiddag. I samband med körens 20-årsjubileum utkom boken ”Ett Herrens oljud! – Tjugo år med His Master’s Noise”. (Boken kan fortfarande beställas per mail.)  Kören medverkade i Adventsgudstjänst i Esbo domkyrka. I januari åkte HMN till Jakobstad och framförde konserten Midvintergospel tillsammans med Jakob Gospel, samt deltog vid en gudstjänt i Elimkyrkan i Kvevlax. Under våren medverkade kören vid ett par gudstjänster i Andreaskyrkan och i en musikgudstjänst i Filadelfia-församlingen. Den traditionella vårkonserten ordnades den 8.5 i Esbo domkyrka. Kören deltog i maj i gospelfestivalen Go Gospel Vasa 2009. Masskören leddes av bl.a. Cythia Nunn (USA) och Mikael Svarvar. Dirigent Simon Djupsjöbacka och ny ordförande Anne-Mie Söderlund.

2007-2008 Körveckoslut i september på Valkealan Kristillinen Kansanopisto som avslutades med en sångkväll i Sibbo arrangerad av Sibbo svenska församling. Den 12.10 medverkade kören i ett kvällsmöte under Keswick-mötesdagarna som arrangerades av Stiftelsen för det andliga livets fördjupande i Gamla kyrkan. Under året medverkade kören i ett flertal gudstjänster i Andreaskyrkan, Gamla kyrkan, Johanneskyrkan och Vapaakirkko. Kören deltog även i Röda Korsets välgörenhetskonsert i Andreaskyrkan, samt  Filadelfiaförsamlingens välgörenhetskonsert Betong och Sång i Gamla kyrkan. Körveckoslut i april på Turun Kristillinen Opisto.  Vårkonsert 3.5 i Tyska kyrkan tillsammans med Finska Missionssällskapets svenskspråkiga kör Furaha. Fram till januari 2008 deltog flera korister i musikalen The Sound of Music på Svenska Teatern, Helsingfors. Dirigent Simon Djupsjöbacka och ordförande Linda Haglund.

2006-2007 Flera korister deltog i musikalen The Sound of Music på Svenska Teatern i Helsingfors.

2005-2006 Körveckoslut på Valkealan Kristillinen Kansanopisto. Kören medverkade i
Kyrkomusikdagarna i Esbo och julkonserten hölls i Alphyddans kyrka tillsammans med Blessed Mess från Vasa. Kören åkte till Stockholm Gospel Festival på våren och fick massvis med inspiration. Kören medverkade i gudstjänster i Andreaskyrkan och Johanneskyrkan samt uppträdde i internationella församlingens gudstjänster. Ett tiotal korister medverkade också i Higher Ground-konserten på Savoyteatern under våren.

2004-2005 Resa till Mariehamn i september. Körveckoslut med egen konsert och medverkan i gudstjänst i Mariehamns kyrka, St. Göran. Kören uppträdde på Erikssons personaljulfest i Tempelplatsens kyrka. Den egna julkonserten hölls i Sibbo kyrka. I februari samarbetade kören med Blessed Mess och åkte på turné till Vasa och Nykarleby. Egen vårkonsert gavs den 6.5 i Gamla kyrkan i Helsingfors. Kören samarbetade med musikerna Joonatan Rautio, Anssi Växby, Topi Kurki, Tuukka Aitaaho och Stefan Lindblom. Dirigent Djupsjöbacka, ordförande Linda Haglund och koristen Niina Kallio medverkade i Radio Vegas program Musik från
sydkusten.

2003-2004 Innan den egentliga terminen började medverkade gamla och nya korister i Andreaskyrkans 10-årsjubileum under Tomas Höglunds ledning. Simon Djupsjöbacka tog över som körens dirigent när verksamhetsåret inleddes och byte av dirigent ledde till generationsbyte. Körveckoslut i Ryttylä och konsert på första advent i Kristuskyrkan. Kören deltog i en välgörenhetskonsert för Tölö barnhem och i Andreaskyrkans påskmusikal.

2002-2003 Körveckoslut i Helsingfors. Skivrelease för All We Wanna Do med konsert i Esbo kyrka. Kyrkan fylldes till bristningsgränsen. Välgörenhetskonsert under Ungdomens Kyrkodagar (UK) i januari i samband med FMS:s Pula-kampanj. Körhelg i mars i Åbo på Turun kristillinen opisto och kören sjöng i Åbo svenska församlings gudstjänst. Senare på våren hölls en Pula-konsert tillsammans med Jukka Leppilampi i Tempelplatsens kyrka och kören medverkade i kampanjen också under Kyrkodagarna i Helsingfors. Kören deltog även i FST:s sångprogram Fångad av en sång som spelades in i Borgå.

2001-2002 Kören spelade in sin andra skiva; All We Wanna Do.

2000-2001 Ny dirigent: Tomas Höglund. Kören deltog i Unicefs tv-gala i Mässcentret samt i Kyrkomusikfestivalen i Borgå. Kören medverkade också i festgudstjänsten i Tempelplatsens kyrka där Bibel 2000 togs i bruk och jubelåret inleddes. Gudstjänsten sändes på tv.

1998-1999 Körresa till Polen. Psalmprojekt inklusive turné till Österbotten. Kören medverkade i en välgörenhetsgala i  samband med Ansvarsveckan. Konserten sändes på MTV3. På konserten sjöng kören med Blues Mama Brown Sugar Dixon samt Heikki Hela och Arja Koriseva.

1997-1998 Kören medverkade hela året i musikteaterföreställningen Topelius! på Svenska Teatern i Helsingfors.

1996-1997 Kören medverkade i en radiogudstjänst med Lukas församling. Konsert i Kotka.

1995-1996 Välgörenhetskonsert till förmån för De utvecklingsstördas väl. Körresa till Ryttylä, Lahtis, Koli och Pieksämäki. Konserter på Nuorten kesätapahtuma i Lahtis och Kyrkans Ungdoms (KU) musik- och familjeläger i Pieksämäki.

1994-1995 Kören medverkade i en tv-gala som samlade in pengar för cancersjuka barn, vilken spelades in på Svenska Teatern i Helsingfors. Kören sjöng tre sånger, varav en med Peter Jöback. Under året gjorde kören även en konsertturné till Österbotten.

1993-1994 Malin Storbjörk tog över dirigentansvaret för kören. Kören inbjöds till Bryssel av den kristna arbetarorganisationen DAKAB i Belgien. Uppträdande i Le Palais des Beaux-Arts i Bryssel. Kören medverkade på skivan Black on the Rock som arrangerades och producerades av Jouko Kantola.

1992-1993 Konserter med Tommy Körberg i Ekenäs och Helsingfors. Kören medverkade i det norska sångspelet Visst ska våren komma. Körresa till Stockholm. Kören uppträdde tillsammans med Anders Glenmark i TV-programmet Nattspel.

1991-1992 Skivinspelningar av körens första skiva; Alive!. Resa till Holland där kören deltog i Christian Artists Europe-seminariet. På vägen hem konsert i Lüneburg i Tyskland.

1990-1991 Kören medverkade i performancen Voice 2000. Körresa till Leningrad. Samarbete med Johanna Almark, Ami Aspelund, Jukka Leppilampi och Birthe Wingren.

1988-1989 Kören grundades av bl.a. Sören Lillkung. Lillkung fungerade som körens dirigent de första åren. Körresa till Tallinn.